Прекратяване на ОП2

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
На основание чл. 9, ал.1 т.5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам Обособена позиция 2 : Доставка, монтаж, инсталиране и внедряване на: Софтуер за разработка на уеб приложения - 1 бр.; Софтуер за разработка на мобилни приложения - 1 бр.
От процедура “избор с публизна покана” за изпълнител с предмет:
„Доставка и инсталиране на хардуер и софтуер: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: Сървърни системи - 4 бр. Преносими компютри - 5 бр.; Асемблиран компютър - 1 бр.;
Обособена позиция 2 : Доставка, монтаж, инсталиране и внедряване на: Софтуер за разработка на уеб приложения - 1 бр.; Софтуер за разработка на мобилни приложения - 1 бр.“
Самото решение можете да видите от тук.