Тръжна процедура 2

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
На основание чл. 50, ал.1 ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. представяме документация за „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка и внедряване на: Софтуер за разработка на уеб приложения - 1 бр. и Софтуер за разработка на мобилни приложения - 1 бр.
Пакетът с документи можете да изтеглите от тук.